W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, od 24 lutego do Polski dotarło ponad 2,6 mln uchodźców, na Dolny Śląsk przyjechało ponad dwieście tysięcy osób. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski podsumował dotychczasowe działanie punktu informacyjnego funkcjonującego w budynku wrocławskiego dworca PKP, gdzie przybywającym uchodźcom udzielana jest pomoc i wsparcie.

Na polecenie wojewody już w nocy z 25 na 26 lutego na dworcu Wrocław-Główny uruchomiony został punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, w którym pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do tej pory udzielają uchodźcom wszelkich niezbędnych informacji oraz koordynują ich dyslokację na całym Dolnym Śląsku, a w razie takiej potrzeby – udzielają innego rodzaju pomocy. Obecnie w całym województwie, dzięki współpracy rządu i samorządu przygotowanych zostało prawie 25 tys. miejsc instytucjonalnych.

– Chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy przybywającym na Dolny Śląsk uchodźcom z Ukrainy. Dziękuję przedstawicielom PKP, wolontariuszom, organizacjom pozarządowym, służbom mundurowym, żołnierzom WOT, spółkom miejskim i prywatnym firmom za wszystkie podjęte działania, czuwanie nad bezpieczeństwem przybywających tu osób i ogromne zaangażowanie. Cieszę się, że każda osoba, która potrzebowała pomocy, taką pomoc otrzymała – mówił Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Do dyspozycji osób oczekujących na przesiadkę do innych pociągów przygotowane zostały miejsca odpoczynku (m.in. w galerii BWA, lokalu po byłej restauracji czy sali sesyjnej zlokalizowanych w budynku dworca). Specjalne miejsce wydzielone zostało także dla matek z dziećmi. Takie miejsca wyposażone są m.in. w łóżka i zabawki dla przebywających tam najmłodszych. Punkt na dworcu udziela również informacji dotyczących pobytu w naszym kraju, a także wsparcia medycznego i psychologicznego. Dodatkowo, dla zwierzęt, które towarzyszą przybywającym na Dolny Śląsk uchodźcom z Ukrainy uruchomiony został punkt weterynaryjny.

 

Punkt informacyjny działa przy wsparciu przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i spółek miejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także wolontariuszy i podmiotów prywatnych.

Pierwsza fala w liczbach

  • Za pośrednictwem PKP na wrocławski dworzec dotarło ponad 100 tys. obywateli Ukrainy.
  • Najwięcej osób przybyło 6 marca – 7 280.
  • Obecnie dobowa liczba uchodźców przybywających na dworzec utrzymuje się na poziomie 500 – 800 osób. Z czego około 1/3 deklaruje potrzebę pomocy w zakresie zakwaterowania.
  • W województwie dolnośląskim we współpracy rządu i samorządu przygotowanych zostało prawie 25 tys. miejsc instytucjonalnych. Obecnie zajętych jest około 17 tys.

 

W briefingu udział wzięli także: pułkownik Artur Barański – dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Kamila Wieczysta – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami PKP Wrocław, ks. Andrzej Paś – prezes Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Olena Vorovchenko – przedstawicielka Fundacji Ukraina oraz Fundacji PTACH.