trwają wypłaty trzynastej emerytury. Od 1 kwietnia br. na kontach seniorów znalazło się blisko 3,2 mld zł. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymała prawie jedna czwarta uprawnionych.

Priorytetem polskiego rządu jest dbanie o poprawę sytuacji finansowej polskich seniorów. Jednym z takich działań było marcowe zwiększenie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur o 7 proc., co dodatnio wpłynęło na wysokość wypłacanych świadczeń. Mimo trudnych czasów chcę zapewnić, że nie zabraknie pieniędzy na tegoroczne trzynaste i czternaste emerytury – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w środę wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg spotkał się z seniorami z Domu Senior+ w Woli Karczewskiej.

Trzynastki już w portfelach seniorów

Trzynasta emerytura wypłacana jest w tym roku w 6 terminach, wraz z kwietniowymi emeryturami i rentami. Wypłaty w ramach drugiej transzy przypadają na 5 i 6 kwietnia br., a wysokość świadczenia wynosi 1338,44 zł i jest wyższa o 87,56 zł niż w roku ubiegłym.

– Druga transza kierowana jest do prawie 1,5 mln seniorów, a kwota wypłaconych świadczeń wyniesie prawie 2 mld zł. Od początku kwietnia br. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, otrzymało blisko 2,4 mln osób, a w kieszeniach emerytów znalazła się kwota 3,18 mld zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Całkowity koszt tegorocznych „trzynastek” szacowany jest na kwotę 13,1 mld zł i otrzyma je ok. 9,7 mln osób.

„Trzynastka” świadczeniem gwarantowanym

Po raz pierwszy trzynasta emerytura została wypłacona w 2019 roku, a rok później stała się świadczeniem gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów. Przysługuje osobom, które w dniu 31 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, mają prawo do świadczeń określonych w ustawie.

Rozwiązanie to zostało zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, rent strukturalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Świadczenie wolne od potrąceń i egzekucji

Co ważne, trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji, a jej pobranie nie ma wpływu na ubieganie się o świadczenia, dodatki, zasiłki czy dodatkowe wsparcie. Ponadto, od świadczenia nie jest pobierany podatek od osób fizycznych. Aby otrzymać „trzynastkę” nie trzeba składać dodatkowych wniosków.

Łączna kwota wypłat z tytułu trzynastej emerytury (w latach 2019-2022) wyniesie 47,8 mld zł.