Polska Prasa Lokalna

POLSKA PRASA LOKALNA, TO WYJĄTKOWA MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZCZENIA REKLAMY PRASOWEJ JEDNOCZEŚNIE WE WSZYSTKICH GAZETACH LOKALNYCH UKAZUJĄCYCH SIĘ W CAŁEJ POLSCE.

100 tytułów prasowych należących do prywatnych wydawców. Gazety docierają każdego tygodnia do ponad 5 milionów czytelników w 300 powiatach na terenie całej Polski.
Nasza idea to skonsolidowanie rynku gazet lokalnych i umożliwienie nawiązania współpracy nie tylko reklamowej, ale przede wszystkim stworzenie portalu informacyjnego, który będzie przekazywał informacje z całej Polski.

GAZETY LOKALNE POŁĄCZONE W JEDNĄ SOLIDNĄ STRUKTURĘ TO NAJSILNIEJSZE MEDIUM INFORMACYJNE W KATEGORII PRASY DRUKOWANEJ W POLSCE.